Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Muskus met ondernemingsnummer BE 630.717.556. Muskus streeft ernaar je privacy veilig te bewaren en te beschermen. Met het bezoeken van deze website, verklaar je je akkoord met de hieronder opgestelde gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord kan gaan met deze voorwaarden, kunnen we je enkel aanraden de website niet langer te bezoeken. Deze website is eigendom van:
Muskus
Prins Leopoldlaan 2 bus 002
2600 Berchem
info@muskus.be

Gegevensverzameling

Muskus hecht veel belang aan het respecteren en beschermen van je persoonlijke levenssfeer. Enkel via het online contactformulier wordt persoonlijke informatie gevraagd. Deze informatie wordt enkel gebruikt om opnieuw contact te kunnen opnemen.

Cookies

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld je sessies, tijdstip en duur van je bezoek aan de website, je browser en je navigatie op de website, wordt verzameld met behulp van cookies. Voor het verzamelen van deze anonieme gegevens van niet-persoonlijke aard, maken we gebruik van Google Analytics.

Gegevensverwerking

Muskus deelt je informatie niet met derden. De informatie die je ons verstrekt, gebruiken we enkel om wettelijke verplichtingen na te komen. Door het invullen van het online contactformulier heb je ingestemd met de verwerking van je persoonsgegevens. Voor de opslag van deze informatie werken we niet samen met een derde dienst. Muskus zal je informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over jou nodig hebben. Je hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over jou hebben. Indien je graag een kopie zou ontvangen van al jouw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail naar info@muskus.be. Muskus wil ook zeker zijn dat je persoonlijke informatie juist en actueel is. Je kan ons vragen om informatie te verbeteren waarvan je denkt dat ze fout is of om je informatie te verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen

Muskus heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Klachten

Indien je vindt dat Muskus je persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan zeker niet om ons hierover te contacteren via info@muskus.be.

Wijzigingen

Muskus behoudt zich het recht om de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de inhoud van deze privacyverklaring, te allen tijde te wijzigen zonder dit op voorhand aan te kondigen. Het strekt tot aanbeveling om periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.